Randall Moles – Leczenie ortodontyczne zorientowane na drogi oddechowe. Nowe wzorce lecznicze w ortodoncji. Wspomaganie cyfrowe.

 
Zapisz się na szkolenie

English version

banerwww_r.moles

Podziękowania

….Dziękuję Tomaszowi Stefańczykowi (Firma POLORTO) ….. za sprowadzenie do Polski specjalistów od stawu skroniowo-żuchwowego: dr Randalla Molesa, prof. Felice Festa …. i przybliżenie tej trudnej tematyki na zorganizowanych kursach. ….

Barbara Czerwińska-Niezabitowska „Diagnostyka i leczenie układu ruchowego narządu żucia w ujęciu holistycznym.”

Informacje o kursie

Prowadzący: dr Randall Moles (CV Wykładowcy)
Temat: Leczenie ortodontyczne zorientowane na drogi oddechowe. Nowe wzorce lecznicze w ortodoncji. Wspomaganie cyfrowe.
Termin: 06.10.2017
Godziny zajęć: 10.00 – 18.00
Miejsce: Warszawa, Hotel Polonia Palace
Cena: 1200 zł 
Język: Angielski. Tłumaczenie konsekutywne na język polski
Poziom: Z - Zaawansowany
Liczba punktów:  7
Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia zawiera lunch i przerwy kawowe organizowane w miejscu kursu.

Wpłaty na kurs należy dokonywać na konto w BGŻ BNP PARIBAS w Warszawie numer konta: 02 1600 1462 1845 0581 2000 0001 lub indywidualny numer Państwa konta.

 

Opis szkolenia
Zaburzenia dróg oddechowych pacjenta:
 1. Mogą powodować moczenia nocne
 2. Mogą powodować lunatykowanie
 3. Mogą powodować przybieranie na wadze
 4. Mogą redukować IQ – NA STAŁE
 5. Mogą dotyczyć 1 na 4 twoich pacjentów
 6. Często są nie zdiagnozowane przez lekarza!
 7. Mogą być złagodzone lub pogorszone poprzez leczenie ortodontyczne

„Ortodonci są na pewno najlepszymi profesjonalistami do oceny tych problemów.
Ortodonta może więc odnieść się do nich, kiedy to potrzebne, jak również zaplanować leczenie pacjenta w celu polepszenia funkcjonowania jego dróg oddechowych. Praktykujący ortodonta zorientowany na drogi oddechowe może mieć wpływ na wiele korzyści dla pacjenta. W ten sposób różnicować swoją praktykę.”   R. Moles
 
Opis Kursu:

Praktyka ortodontyczna w ostatnim okresie przechodzi szereg niesamowitych zmian w zakresie metod leczenia, stosowanych materiałów, a nawet kwestionowane i zmieniane są dotychczasowe filozofie leczenia.

Na kursie tym zostaną omówione wszystkie aspekty diagnostyki ortodontycznej. Zaprezentowane będzie leczenie zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego w relacji do problemów dróg oddechowych.

Zaprezentujemy jak cyfrowe przetwarzanie obrazu, diagnostyka oraz planowanie leczenia zrewolucjonizowały sposób diagnozowania i leczenia z aparatami stałymi lub bez ich udziału.

Leczenie ortodontyczne zostanie przedstawione w nowym świetle analizy dróg oddechowych. Będą zaprezentowane badania dróg oddechowych, a także ich wyniki. Omówiony zostanie również wpływ dróg oddechowych na to jak i kiedy leczenie jest świadczone.

Omówiony będzie wpływ rozwiązań cyfrowych w ortodoncji na leczenia prowadzone labialnie, lingualnie oraz przy użyciu alignerów.
Przygotowane prezentacje przypadków obejmą również zalety systemów cyfrowych w leczeniu pacjentów w różnym wieku i różnych typów.

Randall Moles – THE NEW ORTHODONTIC PARADIGM  AIRWAY CENTERED ORTHODONTICS & DIGITAL SUPPORT

Sign up

Main informations
Lecturer: Dr. Randall Moles (CV)
Topic: THE NEW ORTHODONTIC PARADIGM  AIRWAY CENTERED ORTHODONTICS & DIGITAL SUPPORT
Date: 06.10.2017
Location: Warszawa, Poland, Polonia Palace Hotel
Hours of training 10.00 – 18.00
Price: 285 EUR
Language: English
Level Advanced
Additional informations: The course price includes: lunch and coffee breaks arranged in the course location.
Bank account:
SWIFT : PPABPLPK
IBAN : PL 72 1600 1462 1845 0581 2000 0002
BGŻ BNP PARIBAS
Course description
Doctor did you know that Airway Restriction:
     1. Can cause bed wetting
     2. Can cause sleep walking
     3. Can cause weight gain
     4. Can reduce IQ – PERMANENTLY
     5. Can effect 1 in 4 of your patients
     6. Often goes undiagnosed by physicians!
     7. Can be improved or made worse by orthodontic treatment

 
Orthodontists are absolutely the best professionals to evaluate for these problems.
The orthodontist can then refer when needed and also design their treatment to improve the airway.
Practicing Airway Centered Orthodontics, can provide huge benefits for patients and differentiate your practice.
R. Moles
 
Course Description:
The practice of orthodontics is in a period of incredible change methods, materials, and
even philosophies of treatment are being challenged and changed. In this course, orthodontic diagnosis in all of it’s facets will be discussed.
TMJ treatment and it’s relationship to airway problems will be presented.
Digital imaging, diagnosis, and treatment planning will be presented along with how it is revolutionizing orthodontic diagnosis and treatment with and without braces.
 
Orthodontic treatment will be examined in the new light of airway analysis. Research and findings in airway analysis will be presented. The impact of airway on how and when treatment is rendered will be discussed.
                
The impact of digital systems will be discussed with regard to labial, lingual, and aligner treatment. Cases will be presented including the advantage of digital systems in treating patients of all ages and types.