2. Sympozjum Perio – Orto – Implanty

2. Sympozjum
Perio – Orto – Implanty – Laser

Spojrzenie multidyscyplinarne

Jeden pacjent – jedna stomatologia – wiele rozwiązań prowadzących do sukcesu.

Perio-Orto-Implanty-Laser
01.09.2018  -  Kraków

Cena:
570 zł – wczesna rejestracja do 01.06.2018
670 zł – wczesna rejestracja do 11.08.2018
790 zł – rejestracja od 12.08.2018
390 zł – wczesna rejestracja dla Członków ITI oraz PTSL

Rejestracja:     PTSL        biuro@ptsl.com.pl            tel. 604 744 604

Program

Perio – Orto – Implanty – Laser

Dr Jan Kielhorn (Niemcy)
Zmiana zasad gry
Część 1 Augumentacja
-jak organizacja pracy i odpowiednie materiały przyspieszają twój sukces.
Część 2 Implantologia
-jak organizacja pracy i odpowiednie materiały przyspieszają twój sukces.

Prof. Marzena Dominiak (Polska)
Czy diagnostyka i leczenie recesji dziąsłowych jest wciąż wyzwaniem?

Dr Massimo Frosecchi (Włochy)
Periimplantitis – zrozumienie fenomenu i możliwe strategie leczenia.

Prof. Dr Alfred G.Becking (Holandia)
Dr Sandy van Teeseling (Holandia)
W chirurgii ortognatycznej współpraca między ortodontą i chirurgiem ma decydujące znaczenie dla doskonałości klinicznej i powtarzalności.
Bieżący paradygmat w planowaniu wirtualnym, technologie 3D i zaawansowane rozwiązania w estetycznym planowaniu twarzy sprawiają, że skomplikowane planowanie leczenia jest łatwiejsze i zapewnia lepsze wskazówki, jednak może to odciągnąć zespół od kilku podstawowych problemów dotyczących interakcji, w tym zarządzania komplikacjami.
Z bardzo praktycznego punktu widzenia zostaną omówione różne interaktywne zależności:
- Procedury pracy w chirurgii ortognatycznej, zmienności czy koncepcje?
- Ortodonta jako dyrektor w leczeniu ortognatycznym ?
- Silny wpływ przedoperacyjnej ortodoncji na estetykę twarzy: umiejscowienie podbródka i prowadzenie szczęki w chirurgii ortognatycznej
- Rola protetyka, lider czy podwykonawca ?
- Zarządzanie komplikacjami, trzymaj się razem!

PTSL Polorto Straumann

 

Pobierz ulotkę

Perio-Orto-Implanty-Laser_miniatura