Kurs wprowadzający z Ortodoncji Klinicznej SWIP – cz.1 – dr Nico van der Werff i dr Jan Cleyndert

 
Zapisz się na szkolenie

English version

Seria szkoleń SWIP pozwala na rozpoczęcie własnej praktyki z ortodoncją na solidnych, opartych na dowodach podstawach teoretycznych i praktycznych.
Uczestnicy kursu SWIP będą przeszkoleni w zakresie diagnostyki ortodontycznej i planowania leczenia także w formie cyfrowej z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych 3D. 

Po kursie będzie możliwość skorzystania ze wsparcia ze strony wykładowców w planowaniu leczenia, rozwiązywaniu problemów.

        SWIP 2018

SWIP

Planujemy cztery dwudniowe spotkania szkoleniowe w celu osiągnięcia samodzielności uczestników kursu we własnym gabinecie i usługach ortodontycznych.
Zjazdy planowane są co 3 miesiące.

 wykladowcy

 

Naszym celem jest stosowanie ortodoncji opartej na dowodach przy najkrótszym czasie leczenia – aby osiągnąć dobry bilans twarzy i zębów.

Cieszymy się na spotkanie z wieloma entuzjastycznymi kolegami. 
Dr. Jan Cleyndert        Dr. Nico van der Werff

Dr Nico van der Werff ukończył edukację ortodontyczną pod Mentorem Dr. B.H. „Cocco” Garcia (San Diego); 1997 – 2003r.
Współpracował przy kursach z Dr. William Clarck, Prof. Dr. Tiziano Baccetti, Dr. Luis Carrière, Dr. Derek Mahoney i innymi.
Czytaj więcej…

Informacje o kursie
Prowadzący: dr Nico van der Werff i dr Jan Cleyndert (CV Wykładowcy)
Temat:

Kurs wprowadzający z Ortodoncji Klinicznej – cz.1
SWIP (Straight Wire w mojej Praktyce)

Termin: 26-27.10.2018
Godziny zajęć: 10.00 – 18.00; 9.00 – 17.00 (w drugim dniu szkolenia)
Miejsce: Częstochowa, Hotel ARCHE 
- specjalne ceny na noclegi przy powołaniu się na szkolenie POLORTO
Cena:

3.500 zł 

termin wpłaty do 25.09.2018

Język: Angielski. Tłumaczenie konsekutywne na język polski
Poziom: P – Początkujący
Liczba punktów:  14
Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia zawiera lunch i przerwy kawowe organizowane w miejscu kursu.

Wpłaty na kurs należy dokonywać na konto w BGŻ BNP PARIBAS w Warszawie numer konta: 02 1600 1462 1845 0581 2000 0001 lub indywidualny numer Państwa konta.

 

Opis szkolenia

Dzień 1:

Cefalometria według McNamary:
Punkty w Cefalometrii

Linie w Cefalometrii

Wartości w Cefalometrii

Diagnoza cefalometryczna podzielona na klasy szkieletowe I, II i III, analiza relacji szczęk oraz proporcji twarzy do zgryzu pacjenta oraz ich klasyfikacja relacji ANS/Menton: otwarty, mezio, zamknięty, typy: brachiocefaliczny i dolichocefaliczny.

Nauczanie metody diagnozy opartej o proces dojrzewania kręgów – metoda (CVM) według Baccetti / McNamara, analiza wzrostu żuchwy poprzez diagnozowanie kształtu kręgów C2, C3 i C4.

Ćwiczenia z cefalometrii i diagnostyki; bieżące powtarzanie ćwiczeń podczas pozostałych dni kursu.

Dzień 2:

Ortopedyczne rozszerzenie szczęki według McNamary:
Diagnozowanie wymiaru poprzecznego za pomocą szerokości transpalatalnej (TPW), wskazania do szybkiego rozszerzenia podniebienia.
Teoria i praktyczne posługiwanie się przyklejanym ekspanderem, Bonded Expander Hyraxtype, zmodyfikowanym aparatem Haas lub typu Haas, elementami maski twarzowej, rurkami pomocniczymi i haczykami.

Teoria, Wskazania, Przeciwskazania i Protokoły:
Protokół po zastosowaniu RPE dla derotacji i policzkowego momentu obrotowego zębów 16 i 26 przy użyciu Rotatorów / Ekspanderów.

Rozbudowa łuku żuchwy za pomocą Transforce według Clarka:
Teoria i diagnostyka kompensacji żuchwy do wąskiego górnego łuku; wskazanie, teoria i praktyczna obsługa aparatów Transversal Arch (Transforce) i Sagittal Arch Developer.

Prezentacja leczonych przypadków techniką górnej i dolnej ekspansji. 

Dr. Nico van der Werff and Dr. Jan Cleyndert – SWIP – Straight Wire in my Practice – Introductory Course in Orthodontics. Part 1

Sign up

Main informations
Lecturer: Dr. Nico van der Werff and Dr. Jan Cleyndert (CV)
Topic: SWIP (Straight Wire in my Practice) – Introductory Course in Orthodontics. Part 1
Date: 26-27.10.2018
Location: Czestochowa, Poland, ARCHE Hotel
Hours of training 10.00 – 18.00; 9.00 – 17.00 (second day of the course)
Price:

875 EUR

Language: English
Level Beginners
Additional informations: The course price includes: lunch and coffee breaks arranged in the course location.
Bank account:
SWIFT : PPABPLPK
IBAN : PL 72 1600 1462 1845 0581 2000 0002
BGŻ BNP PARIBAS

DAY 1:


Cephalometrics according to McNamara:
Cephalometric Landmarks:
Porion, Orbitale, Nasion, Anterior Nasal Spine, Posterior Nasal Spine, A, B, Pogonion, Menthon,Gnathion, Gonion, Condylion, PTM, Articulare, Basion.

Cephalometric Lines:
Frankforter Horizontal, N-Perpendicular („McNamara“), Rickett´s Facial Axis, Maxillary Plane, Mandibular Plane, A-Pogonion, Occlusal Plane, Nasion-Basion.

Cephalometric Values:
N perp.A = McNamara, Mx, Md, Lower Face Height, Ricketts´sFacial Angle , FH to MP, MM, Lower Incisor to Condylion, Witt´s Analysis, Pogonion to N. perp.B, Porion to PTM, Upper Incisor to N. perp/A., Lower Incisor to A-Pogonion, Esthetic Lines.

Cephalometric Diagnosis divided into skeletal Class I, II and III, open, mesio, closed, brachiocephal, dolichocephal.

Teaching of Cervical Vertebrae Maturation- Method (CVM) according to Baccetti/McNamara, analysing growth of the mandible by diagnosing the shape of tthe vertebrae C2, C3 and C4.

Exercises in Cephalometrics and diagnosis, ongoing repeatment of exercises during the remaining course-days

DAY 2:

Orthopaedic Maxillary Expansion according to McNamara:
Diagnosing transversal Dimension using Transpalatal Width (TPW), Indications Rapid Palatal Expansion, Theory and practical Handling of the bonded Expander, Bonded Expander Hyraxtype, modified Haas – or Haas-type, reverse pads or biopads, auxillary tubes and hooks.

Theory, Indication, Contraindication and Protocols
Protocol after RPE for derotation and buccal root-torque of 16 and 26 using Rotators/Expanders.

Expansion of the mandilar arch using the Transforce according to Clark:
Theory and diagnosis of mandibular compensation to a narrow upper arch; indication, theory and practical handling of the Transversal Arch Developer (Transforce) and Sagittal Arch Developer.

Presentation of treated cases with the upper and lower expansion technique.