Kurs wprowadzający z Ortodoncji Klinicznej SWIP – cz.2 – dr Nico van der Werff i dr Jan Cleyndert


Zapisz się na szkolenie

English version

Seria szkoleń SWIP pozwala na rozpoczęcie własnej praktyki z ortodoncją na solidnych, opartych na dowodach podstawach teoretycznych i praktycznych.
Uczestnicy kursu SWIP będą przeszkoleni w zakresie diagnostyki ortodontycznej i planowania leczenia także w formie cyfrowej z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych 3D.

Po kursie będzie możliwość skorzystania ze wsparcia ze strony wykładowców w planowaniu leczenia, rozwiązywaniu problemów.

SWIP 2019

SWIP

Zapraszamy na drugie spotkanie z serii szkoleń SWIP.

wykladowcy

 

 

 

Naszym celem jest stosowanie ortodoncji opartej na dowodach przy najkrótszym czasie leczenia – aby osiągnąć dobry bilans twarzy i zębów.

Cieszymy się na spotkanie z wieloma entuzjastycznymi kolegami.
Dr. Jan Cleyndert         Dr. Nico van der Werff

Dr Nico van der Werff ukończył edukację ortodontyczną pod Mentorem Dr. B.H. „Cocco” Garcia (San Diego); 1997 – 2003r.
Współpracował przy kursach z Dr. William Clarck, Prof. Dr. Tiziano Baccetti, Dr. Luis Carrière, Dr. Derek Mahoney i innymi.
Czytaj więcej…

Informacje o kursie
Prowadzący: dr Nico van der Werff i dr Jan Cleyndert (CV Wykładowcy)
Temat:

Kurs wprowadzający z Ortodoncji Klinicznej – cz.2
SWIP (Straight Wire w mojej Praktyce)

Termin: 11-12.01.2019
Godziny zajęć: 10.00 – 18.00; 9.00 – 17.00 (w drugim dniu szkolenia)
Miejsce: Częstochowa, Hotel ARCHE
- specjalne ceny na noclegi przy powołaniu się na szkolenie POLORTO
Cena:

3.500 zł 

termin wpłaty do 10.12.2018

Język: Angielski. Tłumaczenie konsekutywne na język polski
Poziom: P – Początkujący
Liczba punktów:  
Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia zawiera lunch i przerwy kawowe organizowane w miejscu kursu.

Wpłaty na kurs należy dokonywać na konto w BGŻ BNP PARIBAS w Warszawie numer konta: 02 1600 1462 1845 0581 2000 0001 lub indywidualny numer Państwa konta.

 

Opis szkolenia

Dzień 1:

System łuku prostego na przykładzie MBT (Bennet, McLaughlin and Trevisi)

Historia zamków i systemów, pryncypia rządzące Systemem Łuku Prostego przy użyciu zamków 022 Maestro, mechanizmy “lacebacks” i “tieback”, sekwencje łuków, praca z łukami “z zaczepem”, pozycjonowanie zamków, faza kończenia leczenia, retencja.

Uczestnicy szkolenia będą naklejać na szczękę i żuchwę zamki typu Maestro, używając modeli gipsowych.

Dzień 2:

System samoligaturujący na przykładzie Carrière SLX

Pryncypia systemów samoligaturujących aktywnych i pasywnych, obsługa, sekwencje łuków.

Aparaty zdejmowane:

Zastosowanie “Williamsons Ramp” u pacjentów brachycefalicznych  lub dolichocefalicznych, zastosowanie aparatów Pendulum  według Hilgers, aparat Morales’a, zastosowanie guziczków Nance Button, Wrap-arounds – retainwery wokół wszystkich zębów, aparat Hawley i jego praca , płytki Schwartz´a Plate itd.

Standardowe Protokoły Leczenia dla Klasy I:

-    Ekspansja górnego łuku za pomocą Hyrax lub Transforce
-    Ekspansja dolnego łuku za pomocą Transforce
-    Derotacja i policzkowy tork korzeniowy 16 i 26 po ekspansji, używanie rotatorów/expanderów
-    Protokół dla leczenia łukiem prostym
-    Ekstrakcje seryjne  4-ek, 5-ek lub 6-ek , teoria i wskazania
-    Faza kończenia leczenia i retencja

Dr. Nico van der Werff and Dr. Jan Cleyndert – SWIP – Straight Wire in my Practice – Introductory Course in Orthodontics. Part 2

Sign up

Main informations
Lecturer: Dr. Nico van der Werff and Dr. Jan Cleyndert (CV)
Topic: SWIP (Straight Wire in my Practice) – Introductory Course in Orthodontics. Part 2
Date: 11-12.01.2019
Location: Czestochowa, Poland, ARCHE Hotel
Hours of training 10.00 – 18.00; 9.00 – 17.00 (second day of the course)
Price:

814 EUR  – payment till 10.12.2018

Language: English
Level Beginners
Additional informations: The course price includes: lunch and coffee breaks arranged in the course location.
Bank account:
SWIFT : PPABPLPK
IBAN : PL 72 1600 1462 1845 0581 2000 0002
BGŻ BNP PARIBAS

DAY 1:

Straight Wire System according to MBT (Bennet, McLaughlin and Trevisi)

History of the bracket-system, teaching principles of  Straight Wire System using the 022 Maestro Brackets, lacebacks, tiebacks, archwire-sequences ,working with posted-archwire, bracket-placement, finishing, retention.

Participants will bond  upper and lower dentition with Maestro-brackets, using cast models.

DAY 2:

Selfligating System with the Carrière SLX Bracket

Principles of active/passive selfligating, handling, archwire-sequences.

Removable Appliances:

Williamsons´s Ramp brachy or dolicho, Pendulum according  to Hilgers, Morales Appliance, Nance Button, Wrap-arounds, Automatic-Hawley, Schwartz´s Plate etc.

Standard Treatment Protocols for Class I:

-    Expansion of the upper arch with Hyrax orTransforce
-    Expansion of the lower arch using Transforce
-    Derotation and buccal root-torque of 16 and 26 after Expansion, using rotators/expanders
-    Straight Wire Protocol
-    Extraction-series  4´s, 5´s or 6´s , theory and indication
-    Finishing and retention