Kurs wprowadzający z Ortodoncji Klinicznej SWIP – cz.3 – dr Nico van der Werff i dr Jan Cleyndert


Zapisz się na szkolenie

English version

Seria szkoleń SWIP pozwala na rozpoczęcie własnej praktyki z ortodoncją na solidnych, opartych na dowodach podstawach teoretycznych i praktycznych.
Uczestnicy kursu SWIP będą przeszkoleni w zakresie diagnostyki ortodontycznej i planowania leczenia także w formie cyfrowej z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych 3D.

Po kursie będzie możliwość skorzystania ze wsparcia ze strony wykładowców w planowaniu leczenia, rozwiązywaniu problemów.

SWIP 2019

SWIP

Zapraszamy na trzecie spotkanie z serii szkoleń SWIP.

wykladowcy

 

 

 

Naszym celem jest stosowanie ortodoncji opartej na dowodach przy najkrótszym czasie leczenia – aby osiągnąć dobry bilans twarzy i zębów.

Cieszymy się na spotkanie z wieloma entuzjastycznymi kolegami.
Dr. Jan Cleyndert       Dr. Nico van der Werff

Dr Nico van der Werff ukończył edukację ortodontyczną pod Mentorem Dr. B.H. „Cocco” Garcia (San Diego); 1997 – 2003r.
Współpracował przy kursach z Dr. William Clarck, Prof. Dr. Tiziano Baccetti, Dr. Luis Carrière, Dr. Derek Mahoney i innymi.
Czytaj więcej…

Informacje o kursie
Prowadzący: dr Nico van der Werff i dr Jan Cleyndert (CV Wykładowcy)
Temat:

Kurs wprowadzający z Ortodoncji Klinicznej – cz.3
SWIP (Straight Wire w mojej Praktyce)

Termin: 12-13.04.2019
Godziny zajęć: 10.00 – 18.00; 9.00 – 17.00 (w drugim dniu szkolenia)
Miejsce: Częstochowa, Hotel SCOUT
- specjalne ceny na noclegi przy powołaniu się na szkolenie POLORTO
Cena:

3.500 zł

termin wpłaty do 01.03.2019

Język: Angielski. Tłumaczenie konsekutywne na język polski
Poziom: P – Początkujący
Liczba punktów:  14
Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia zawiera lunch i przerwy kawowe organizowane w miejscu kursu.

Wpłaty na kurs należy dokonywać na konto w BGŻ BNP PARIBAS w Warszawie numer konta: 02 1600 1462 1845 0581 2000 0001 lub indywidualny numer Państwa konta.

 

Opis szkolenia

Dzień 1:

Epidemiologia Klasy II,  Wzrost i modyfikacje wzrostu

- Epigeniczne zasady wzrostu
- Wpływ na kierunek wzrostu
- Twin Block : historia, rozwój, konstrukcja , stosowanie
- Fränkel FR II, Headgear, Bite Right
- Twin Force
- Carrière Distaliser (Motion II)

Dzień 2:

Metoda CVM i kwantyfikacja wzrostu u pacjentów klasy II (Baccetti)

- Wyniki badań i publikacje, w których zidentyfikowano różne etapy wzrostu oraz przedstawiono wzrost w milimetrach na różnych etapach wzrostu klasy II.

Mechanika klasy II

- Objaśnienie postępowania z przypadkami klasy II za pomocą Straight Wire System
- Stosowanie elastycznych materiałów wewnątrzustnych
- Wyjaśnienie łuku “Detorquing Arch”
- Wyjaśnienie działania sił w mechaniźmie wady klasy II
- Górny łuk “swep”

Rozwój i leczenie klasy II podgrupa 1 i 2

- Jak łuk zębowy i uzębienie prowadzą do wad zgryzu klasy II / 1 i klasy II / 2
- Wyjaśnienie różnic w leczeniu klasy II / 2 i klasy II / 1
- Prezentacja leczonych przypadków z klasą II / 2

Łuki użytkowe (utility arches)

- Wyjaśnienie różnych funkcji i konstrukcji, tj. zgięcie łuków utylity
- Zginanie, ćwiczenia z intruzyjnym łukiem użytkowym
- Technika Piggy-Bag

Fotografia wewnątrzustna

- Nowoczesne aparaty fotograficzne i ich działanie
- Zrozumienie znaczenia głębi ostrości i tego, jak na nią wpływać
- Jak korzystać z makro-obiektywów i oświetlenia pierścieniowego
- Komponowanie właściwego ujęcia do fotografii wewnątrzustnej
- Wyjaśnienie zastosowania luster, retraktorów i kontrastów

Wsparcie planowania leczenia pacjentów przez uczestników kursu

- Uczestnicy mogą prezentować swoje planowanie leczenia grupie poprzez prezentację PowerPoint, a planowanie to jest omawiane z prezenterami.

Dr. Nico van der Werff and Dr. Jan Cleyndert – SWIP – Straight Wire in my Practice – Introductory Course in Orthodontics. Part 3

Sign up

Main informations
Lecturer: Dr. Nico van der Werff and Dr. Jan Cleyndert (CV)
Topic: SWIP (Straight Wire in my Practice) – Introductory Course in Orthodontics. Part 3
Date: 12-13.04.2019
Location: Czestochowa, Poland, SCOUT Hotel
Hours of training 10.00 – 18.00; 9.00 – 17.00 (second day of the course)
Price:

814 EUR – payment till 01.03.2019

Language: English
Level Beginners
Additional informations: The course price includes: lunch and coffee breaks arranged in the course location.
Bank account:
SWIFT : PPABPLPK
IBAN : PL 72 1600 1462 1845 0581 2000 0002
BGŻ BNP PARIBAS

DAY 1:

Class II Epidemiology,  Growth  and modifying Growth

-Epigenetic regulation of growth
-Influencing growth direction
-Twin Block : history, development, construction , handling
-Fränkel FR II, Headgear, Bite Right.
-Twin Force
-Carrière Distaliser ( Motion II )

DAY 2:

 Mechanics of Class II

- Treatment of Class II cases with the Straight Wire System explained
- Use of intaoral elastics
- Detorquing Arch explained
- Forces in Class II mechanics explained
- Upper Archwire with “sweep”

Development and treatment of Class II div 1 and div 2

- How arch and dentition development lead to Class II/1 and Class II/2 malocclusions
- Differences in treatment of Class II/2  and Class II/1 are being explained
- Presentation of treated cases with Class II/2

Utility Arches

- Different functions and construction i.e. bending of utility arches is explained
- Bending exercise of intruding Utility Arch
- Piggy-Bag Technique

Intraoral Photography

- Modern cameras and how they work
- Understanding the importance of depth of field, and how to influence it
- How to use macro-objectives and ring-flash
- Composing the right shot for intraoral Photography
- Mirrors, retractors and contraster explained

Support of treatment planning of their patients by the course-participants

- Participants can present their treatment planning to the group through a PowerPoint presentation, and this planning is discussed with the presenters.