Połączenie korekcji klasy II i III z leczeniem alignerami – dr Francesco Garino

 

Zapisz się na szkolenie

English version

Informacje o kursie

Rozbieżności AP stanowią jeden z najczęstszych scenariuszy, w których leczenie za pomocą alignerów może stanowić wyzwanie zarówno w odniesieniu do liczby potrzebnych nakładek, jak i współpracy pacjenta.
Aparaty motion stanowią potężne rozwiązanie do stworzenia platformy klasy I zarówno w klasie II, jak i III przed uruchomieniem leczenia alignerami lub terapii skojarzonej.
Stosowanie tego protokołu znacznie skraca czas leczenia i radykalnie zmniejsza całkowitą liczbę potrzebnych nakładek wyrównujących.
Rozwój aparatów motion dla dorosłych i dla nastolatków jeszcze bardziej zwiększył akceptację pacjentów.

Dr Garino podzieli się swoimi wyjątkowymi wynikami klinicznymi, łącząc aparaty motion z terapią nakładkami aligner.

fg_d

 Dr Francesco Garino

Cel kształcenia

Po zakończeniu tego wykładu będziesz:

  • znał korzyści uzyskania platformy klasy I przed przystąpieniem do leczenia nakładkami typu aligner,
  • miał szansę zwiększyć liczbę przypadków leczonych alignerami w swojej praktyce,
  • unikał niepotrzebnych ekstrakcji,
  • mógł zredukować na stałe ilość zabiegów IPR (stripping).

 

Prowadzący: dr Francesco Garino (CV Wykładowcy)
Temat:


Połączenie korekcji klasy II i III z leczeniem alignerami

Termin:

05.04.2019

Godziny zajęć: 10.00 – 18.00
Miejsce:


Warszawa,
Hotel Polonia Palace

Cena:

1.500 zł 

Termin wpłaty 04.03.2019
Język: Angielski; Tłumaczenie konsekutywne
Poziom: W – Wszyscy
Liczba punktów:  7
Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia zawiera lunch i przerwy kawowe organizowane w miejscu kursu.

Wpłaty na kurs należy dokonywać na konto w BGŻ BNP PARIBAS w Warszawie numer konta: 02 1600 1462 1845 0581 2000 0001 lub indywidualny numer Państwa konta.

 

Dr. Francesco Garino – Combination of Class II and Class III Correction and Aligners treatment

 

Sign up

Lecture Outline

AP discrepancies represent one of the most frequent scenarios in which treatment with aligners can become challenging related to both number of trays needed and patient compliance.
The Motion 3D Appliances represent a powerful solution to create a Class I platform in both Class II and Class III cases, before starting the aligner or combination therapy. 
Using this protocol shortens treatment times significantly and dramatically reduced the total number of aligner trays needed.
The development of Motion 3D CLEAR ™ Appliances for adults and Motion 3D COLORS ™ Appliances for teens has increased patient acceptance even more.

Dr. Garino will share his exceptional clinical results when combining Motion 3D Appliances with aligner therapy.

fg_d Learning objective

Upon completion of this lecture you will:

  • Understand the benefits of obtaining a Class I Platform prior to clear aligner treatment
  • Be able to expand the number of Aligner cases treated in your practice
  • Avoid extractions
  • Reduce interproximal stripping dramatically

 

Main informations
Lecturer: Dr. Francesco Garino (CV)
Topic: Combination of Class II and Class III Correction and Aligners treatment
Date: 05.04.2019
Location:

Warszawa, Poland, Polonia Palce Hotel

Hours of training 10.00 – 18.00

Price:

350 EUR

Deadline of payment 04.03.2019
Language: English
Level All
Additional informations: The course price includes: lunch and coffee breaks arranged in the course location.
Bank account:
SWIFT : PPABPLPK
IBAN : PL 72 1600 1462 1845 0581 2000 0002
BGŻ BNP PARIBAS