Projektowanie leczenia dla Pacjenta ortodontycznego – Dr Ryan Tamburrino

 

Zapisz się na szkolenie

English version

Informacje o kursie

Kurs ten zapewni obiektywne spojrzenie na diagnozę ortodontyczną i planowanie leczenia, które można szybko i łatwo włączyć do dowolnej praktyki.

Kurs skoncentruje się na zrozumieniu uniwersalnych celów leczenia i przewidywaniu wyników planowego leczenia, zanim pojawi się na nim zamek ortodontyczny.

Ponadto zostaną omówione wspólne mity z aktualnymi strategiami diagnostycznymi.

Na koniec lekarz będzie miał pewność, że przedstawi wyniki racjonalnego leczenia i uznaje ograniczenia w leczeniu jakiegokolwiek pacjenta.

Kurs organizowany jest wspólnie z 
Dentsply_Sirona_Orthodontics_Grey_PANTONE_425

Prowadzący: dr Ryan Tamburrino (CV Wykładowcy)
Temat:


Projektowanie leczenia dla Pacjenta ortodontycznego.

Termin:

16.11.2018

Godziny zajęć: 10.00 – 18.00
Miejsce:


Warszawa,
Hotel Polonia Palace

Cena:

 

990 zł przy wpłacie do 16.08.2018

1.200 zł po 16.08.2018

Termin wpłaty 15.09.2018
Język: Angielski; Tłumaczenie konsekutywne
Poziom: W – Wszyscy
Liczba punktów:  7
Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia zawiera lunch i przerwy kawowe organizowane w miejscu kursu.

Wpłaty na kurs należy dokonywać na konto w BGŻ BNP PARIBAS w Warszawie numer konta: 02 1600 1462 1845 0581 2000 0001 lub indywidualny numer Państwa konta.

 

Cele kursu
 • Zrozumieć, jak zobiektywizować diagnozę ortodontyczną i eliminować przypuszczenia
 • Zwiększyć wiarygodność diagnostyczną dla pacjentów i rodziców
 • Zmniejszenie czasu poświęconego nad przypadkiem i osiągnąć dokładniejsze wyniki
 • Zrozumieć i rozpoznać mity o współczesnych kryteriach diagnozowania ortodontycznego
 • Zrozumienie ograniczeń leczenia ortodontycznego z punktów widzenia periodontologicznego i estetycznego
 • Zrozumienie, jak i kiedy przewidzieć przypadki kamuflażu ortodontycznego

Ryan Tamburrino - Treatment Design for Orthodontic Patient

Sign up

Main informations
Lecturer: Dr. Ryan Tamburrino (CV)
Topic: Treatment Design for Orthodontic Patient
Date: 16.11.2018
Location:

Warszawa, Poland, Polonia Palce Hotel

Hours of training 10.00 – 18.00

Price:

 

239 EUR; payment till 16.08.2018

289 EUR; payment after 16.08.2018

Deadline of payment 15.09.2018
Language: English
Level All
Additional informations: The course price includes: lunch and coffee breaks arranged in the course location.
Bank account:
SWIFT : PPABPLPK
IBAN : PL 72 1600 1462 1845 0581 2000 0002
BGŻ BNP PARIBAS
Course description

This course will provide an objective look at orthodontic diagnosis and treatment planning that is quick and easy to incorporate into any office.

The course will focus on understanding universal treatment goals and how to predictably plan for treatment outcomes before ever placing a bracket.

Additionally, common myths with current diagnostic strategies will be reviewed.

At the end, the practitioner will have the confidence to present rational treatment outcomes and recognize limitations to treating any patient.

Course Objectives:

 • Understand how to objectify orthodontic diagnosis and eliminate quesswork.
 • Increase diagnostic confidence to patients and parents.
 • Reduce office time spent working up cases and achieve a more precise outcome.
 • Understand limits of orthodontic treatment from a periodontal and esthetic point of view.
 • Undestand how and when to predictably camouflage orthodontic cases.