Sekwencje łuków

Sekwencja łuków – rozwiązanie aktualne

z zastosowaniem superelastycznych łuków NiTi oraz Resolve Beta Titanium i SS

Dla szczeliny 018

Faza

Zastosowanie

Rozmiar łuku

Typ łuku

Początkowa Stłoczenia (duże/średnie/małe), wyrównywanie i niwelacja, rotacje 012-016 Sentalloy
Kontrola torku 016×016 BioForce
Robocza (pośrednia) Kontynuacja wyrównywania i korekcji rotacji, kontrola torku i kształtu łuku 016×022 017×025 NeoSentalloy
Przesunięcia równoległe 017×025 Resolve (TMA)
017×025 SS
Końcowa (finishing) Maksymalna kontrola torku, dopasowanie okluzji (pionowe), dogięcia ostateczne, wprowadzenie ostatecznego kształtu łuku 017×025 Resolve (TMA) SS

Dla szczeliny 022

Faza

Zastosowanie

Rozmiar łuku

Typ łuku

Początkowa Stłoczenia (duże/średnie/małe), wyrównywanie i niwelacja, rotacje 012-016 Sentalloy
Kontrola torku 019×025 BioForce
Robocza (pośrednia) Kontynuacja wyrównywania i korekcji rotacji, kontrola torku i kształtu łuku 016×022 018×025 NeoSentalloy
017×025 Resolve (TMA)
Przesunięcia równoległe 019×025 Resolve (TMA)
019×025 SS
Końcowa (finishing) Maksymalna kontrola torku, dopasowanie okluzji (pionowe), dogięcia ostateczne, wprowadzenie ostatecznego kształtu łuku 019×025 Resolve (TMA) SS