Carisolv™- Księga streszczeń

Departament of Clinical Research; MediTeam Dental AB
Zawartość
WSTĘP 3

RADA BADAWCZO – DIAGNOSTYCZNA 3

PODSUMOWANIE PREZENTOWANYCH BADAŃ 3

PRÓCHNICA ZĘBINY 4

BADANIA KLINICZNE POTWIERDZAJĄCE USUNIĘCIE PRÓCHNICY 6

BADANIA KLINICZNE PO UPŁYWIE ROKU OD LECZENIA 7

OCENA BRAKU PRÓCHNICY IN VITRO 8

SELEKTYWNE ZMIĘKCZANIE ZDENATUROWANEJ ZĘBINY, BEZ WPŁYWU NA ZDROWĄ ZĘBINĘ I EMALIĘ 10

DOBRE WIĄZANIE Z ZĘBINĄ 13

BRAK NIEKORZYSTNEGO WPŁYWU NA MIAZGĘ 15

BRAK NIEKORZYSTNEGO WPŁYWU NA TKANKI MIĘKKIE (ŚLUZÓWKĘ) 16

WPŁYW WYWIERANY NA BAKTERIE 16

INNE BADANIA 17

PODSUMOWANIE 17

WNIOSKI 17

PROPOZYCJE NOWYCH BADAŃ? 18

Powrót do kategorii