Wykładowcy

Informacje o wykładowcach

Lista wykładowców współpracujących z Tomaszem Stefańczykiem w latach 1993-2014 – czytaj więcej…

jp

Dr James “Jep” Paschal

uzyskał tytuł Bachelor of Science na Uniwersytecie Emory w 1989 roku, a doktorat z Medical Dentistry w 1993 roku z Medical College of Georgia. Kontynuował naukę w Centrum Zdrowia Uniwersytetu w Teksasie w San Antonio, uzyskując rezydencję w dziedzinie protetyki stomatologicznej, tytuł magistra w zakresie biomateriałów i protetyki stomatologicznej, a także rezydencję ogólnej stomatologii w 1997 r. Dr Paschal prowadził prywatną praktykę z zakresu protetyki, implantologii i stomatologii. Było to 5 lat przed powrotem na staż w ortodoncji University of Rochester Eastman Dental Center.

 • Były Członek Zarządu American Association of Orthodontists (Amerykańskie Towarzystwo Ortodontyczne)
 • Były Przewodniczący GAO (Oddział AAO w Georgii)
 • Były członek i Przewodniczący Rady ds. Komunikacji dla AAO
 • Obecny członek i współprzewodniczący AAO Future Think Tank
 • Church Elder, Madison Presbyterian Church
 • Ochotnik ortodonta z JP / HRO na Haiti

Dr Paschal obecnie prowadzi prywatną praktykę ortodontyczną w Madison i Lake Oconee w stanie Georgia.

Dr. James “Jep” Paschal
received his Bachelor of Science degree from Emory University in 1989 and his Doctorate of Medical Dentistry in 1993 from the Medical College of Georgia.  He continued his education at the University of Texas Health Science Center at San Antonio completing a residency in Prosthodontics, a Master of Science degree in Biomaterials & Prosthodontics, and a General Practice Residency in 1997. Dr. Paschal maintained a private practice in Prosthodontics and Implant Dentistry for 5 years before returning for a residency in Orthodontics at the University of Rochester Eastman Dental Center. 

 • Past Member of the Board of Directors for the American Association of Orthodontists Foundation
 • Past President of the GAO
 • Past Member and Chairman of the Council on Communications for the AAO
 • Current Member and Co-Chair of AAO Future Think Tank
 • Church Elder, Madison Presbyterian Church
 • Volunteer Orthodontist with JP/HRO in Haiti
fg

Dr. Francesco Garino;

wykształcenie lekarskie MD, specjalista ortodonta,  Członek European Board of Orthodontics (EBO), aktywny członek w SIDO (Włoskie Towarzystwo Ortodontyczne), członek-założyciel Włoskiej Akademii Ortodoncji (AIDOR), członek Europejskiego Towarzystwa Ortodoncznego (EOS), międzynarodowy członek AAO, Prezydent elekt Europejskiego Towarzystwa Alignerowego (EAS), członek Światowej Federacji Ortodoncji (WFO),  były Główny Oficer Stomatologii podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Turyn 2006. Prelegent Invisalign od 2008 roku i członek Europejskiej Rady Doradczej Technologii Alignerów (European Advisory Board Align Technology).

Dr. Francesco Garino
graduated as M.D, specialist in orthodontics,  a Diplomate of the European Board of Orthodontics (EBO), an active member at the SIDO (Italian Society of Orthodontics), a founding member of the Italian Academy of Orthodontics (AIDOR), a member of the European Society of Orthodontics (EOS),international member of the AAO,  president elect of the European Aligner Society (EAS) , a Fellow at the World Federation of Orthodontics (WFO), and has been Chief Dental Officer Winter Olympic Games Turin 2006. He is an Invisalign speaker since 2008 and member of the European Advisory Board Align technology.

nw

Dr Nico van der Werff

1981-1987: Studia na University of Dentistry at the Rijksuniversiteit Groningen (NL), ukończone w 1987
1987-1989: Zatrudniony jako dentysta w Hannover
1.7.1989 – do dzisiaj: Własna praktyka w Sehnde (Region Hannover), od 1997 klinika nakierowana na ortodoncje.
1997-2003: Ukończona edukacja ortodontyczna pod Mentorem Dr B.H. „Cocco” Garcia (San Diego)
1999-2009: Wykładowca z zakresu ortodoncji dla „International Straight Wire“ w Niemczech wraz z Dr B.H. „Cocco” Garcia
2010-do dzisiaj:
Współzałożyciel i Wykładowca dla kursów z zakresu ortodoncji SWIP („Straight Wire in my Practice”). Współpracował przy kursach z Dr William Clarck, Prof. Dr Tiziano Baccetti, Dr Luis Carrière, Dr Derek Mahoney i inni.
Języki: Niderlandzki, Niemiecki, Angielski

jc Dr Jan Cleyndert
studiował stomatologię na Uniwersytecie w Groningen (NL) i ukończył w 1987. Następnie w latach 1987-1988 pracował jako asystent dentysty w praktyce medycznej w Sehnde (D) a od 1988 roku jako dentysta w Monschau (D). Od samego początku leczył pacjentów z zakresu ortodoncji oraz od 1997 roku aparatami stałymi. W tym samym roku rozpoczął prezentację i tłumaczenie kursów ortodontycznych dla ISW (obecnie Ortho Company). Od 2010 roku jest instruktorem SWIP w Niemczech i Holandii. Ponadto wykładał na fotografii dentystycznej i ortodoncji na uniwersytetach we Florencji i Hong Kongu.
Mówi po angielsku, niemiecku, niderlandzku, francusku i włosku.
rt

Dr Ryan Tamburrino

wychowywał się w Pittsburghu, a jego zainteresowania plastyką i zajęciami technicznymi od pierwszych lat życia doprowadziły go na Uniwersytet w Duke, gdzie uzyskał dyplom z inżynierii biomedycznej/ nauk o materiałach. Chcąc też zaangażować się w ochronę zdrowia wstąpił na Uniwersytet w Pensylwanii, gdzie otrzymał doktorat medycyny stomatologicznej i był Kierownikiem rezydentury, uzyskując specjalizację i certyfikat z Ortodoncji.
Oprócz prywatnych praktyk, w Princeton Junction, NJ i Kennett Square, PA.
Dr Tamburrino wykłada na wydziale Uniwersytetu w Pensylwanii w Zakładzie Ortodoncji.
Dr Tamburrino wykłada lokalnie w różnych grupach badawczych, jak również na poziomie międzynarodowym/ krajowym, w ramach pełnego kursu kliniczno-ortodontycznego oraz Roths Williams Center for Functional Occlusion.
Jest głęboko przekonany, że ważne jest, aby uczyć i przyczyniać się do podnoszenia poziomu oferowanej opieki dla własnej społeczności, a także dla całego zawodu ortodonty i w pełni cieszy się z tego jakie ma możliwości.

Poza praktyką, nauczaniem i uczęszczaniem na spotkania z towarzystwami stomatologicznymi, lubi spędzać czas z rodziną, na golfie, modelowaniu kolejowym, fitness i “grać rolę kucharza” w kuchni.


Dr. Ryan Tamburrino
is on the faculty at the University of Pennsylvania in the Department of Orthodontics, where he also lectures locally with various study groups.  He is a member of the CCO Development Group and member of the Roth William Center for Functional Occlusion.  He strongly believes that it is important to teach and to help raise the standard of care for the orthodontic patient and profession.

lc

Prof. Dietmar Segner

jest ortodontą praktykującym w Hamburgu, w Niemczech, prowadzi również zajęcia w Zakładzie Ortodoncji Uniwersytetu w Hamburgu. W okresie gdy pełnił rolę kierownika tego zakładu, wdrożył program szkolenia podyplomowego mający na celu nauczanie leczenia aparatami stałymi w połączeniu z wiedzą z innych dziedzin ortodoncji. W swoich licznych wykładach i publikacjach poruszał też inne tematy: nowych materiałów i technik w ortodoncji oraz estetyki w leczeniu ortodontycznym. W swojej praktyce specjalizuje się w leczeniu pacjentów dorosłych, ortodoncji estetycznej, leczeniu techniką lingualną oraz w chirurgii ortognatycznej. Od wielu lat profesor Segner prowadzi wykłady na powyższe i inne tematy na kongresach i podczas ponad 100 kursów w Niemczech i w 10 innych krajach.

1979-1984 Wydział Stomatologii Uniwersytetu w Hamburgu
1984-1987 Specjalizacja z ortodoncji pod opieką prof. A.Hasunda, Uniwersytet w Hamburgu
1987-1994 Instruktor w Zakładzie Ortodoncji, Uniwersytet w Hamburgu
1989-1991 Praca badawcza na Uniwersytecie w Oslo
1993 Doktorat z dziedziny ortodoncji, Uniwersytet w Hamburgu
1994 Profesor ortodoncji, Uniwersytet w Hamburgu
1995-1997 Kierownik Zakładu Ortodoncji Uniwersytetu w Hamburgu (pełniący obowiązki)
Od 1997 Praktyka prywatna i nauczanie w niepełnym wymiarze godzin
2003-2008 Przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Ortodoncji Lingualnej
2008/2009 Profesor wizytujący w ramach programu kształcenia podyplomowego w zakresie leczenia techniką lingualną na Uniwersytecie w Ferrarze, Włochy. Nagroda Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego za najlepszą pracę badawczą w roku 1985.

Członkostwo i aktywność w towarzystwach
# Deustche Gesellschaft für Kieferorthopädie (Niemieckie Towarzystwo Ortodontyczne)
# American Association of Orthodontics (Amerykańskie Stowarzyszenie Ortodontyczne)
# World Federation of Orthodontics (Światowa Federacja Ortodontyczna)
# Deutsche Gesellschaft für Linguale Orthodontie (Niemieckie Towarzystwo Ortodoncji Lingualnej) (Członek Założyciel, były Przewodniczący)
# European Society of Lingual Orthodontics (Europejskie Towarzystwo Ortodoncji Lingualnej)
#World Society of Lingual Orthodontics (Światowe Towarzystwo Ortodoncji Lingualnej)
#Subcommittee Orthodontic Materials in the DIN (Podkomisja Materiałów Ortodontycznych Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego) ADA Committee on Standards (Komisja Standardów Amerykańskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego)

Prof. Segner is practicing orthodontics in Hamburg, Germany, and also teaches at the Orthodontic Department of Hamburg University. While heading that department he set up a postgraduate training program to teach students fixed appliance therapy and other fields of Orthodontics. In numerous lectures and publications he has talked among other things about new orthodontic materials and technologies and about the esthetic impact of orthodontic treatment. His practice is specialized in the treatment of adults, esthetic orthodontics, lingual orthodontics, and orthognathic surgery. Since many years Professor Segner has lectured on these and other topics at congresses and in morethan 100 courses in Germany and ten other countries.

1979-1984# Dental School at Hamburg University
1984-1987# Orthodontic training with Prof. A. Hasund, Hamburg University
1987-1994# Instructor at Orthodontic Department, Hamburg University 1989-1991# Research work at Oslo University
1993# Ph.D. in Orthodontics, Hamburg University
1994# Professor of Orthodontics, Hamburg University
1995-1997# Head of Orthodontic Department, Hamburg University (commissionary) since
1997# Private practice and part-time teaching
2003-2008# Chairman of the German Society of Lingual Orthodontics 2008/2009# Visiting professor, lingual postgraduate program, Ferrara University, Italy Research Essay Award (1985) of the European Orthodontic Society

Memberships and contributions:
# Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie
# American Association of Orthodontists
# World Federation of Orthodontics
# Deutsche Gesellschaft für Linguale Orthodontie (founding member, former chairman)
# European Society of Lingual Orthodontics
# World Society of Lingual Orthodontics
# Subcommittee Orthodontic Materials in the DIN ADA Committee on Standards

dp

Dr David E.Paquette

1. EXPERIENCE:
Private Practice Limited to Orthodontics
1990 – Present Consultant Pediatric Dentist
1983 – 1987 United States Air Force
2. EDUCATION AND TRAINING:
Specialty Education Orthodontics: Saint Louis University Medical Center, 1990
Specialty Education Pediatric Dentistry: University of North Carolina at Chapel Hill, 1983
Dental School: University of North Carolina at Chapel Hill, 1979
Undergraduate: University of North Carolina at Greensboro, 1976
3. BOARD CERTIFICATIONS:
American Board of Orthodontics, Diplomate 2001
American Board of Pediatric Dentistry, Diplomate 1985
4. ACADEMIC APPOINTMENTS:
Assistant Clinical Professor Orthodontics, Saint Louis University, 1990 – 1999
Attending Clinician Orthodontics, Carolinas Medical Center, Charlotte, 1989 – 2000
Assistant Clinical Professor Pediatric Dentistry, UNC School of Dentistry, 1982 – 1997
5. PROFESSIONAL HONORS:
Invisalign Clinical Advisory Board Member 2005-present
President, North Carolina Association of Orthodontists, 2003-2004
Invisalign Alpha Group Member, 2000-Present
President, Charlotte Dental Society, 1997-1998
ORMCO Forum Member, 1990-Present
Milo Hellman Award, American Association of Orthodontists, 1990
Board of Directors, Charlotte Dental Society, 1990-1997
Consultant to the American Board of Pediatric Dentistry, 1986 – 1987
Consultant in Pediatric Dentistry to the Surgeon, Pacific Air Force, 1986 – 1987
American Board of Pedodontics Case Histories Selected for Excellence, 1985
Graduate Research Award, American Academy of Pediatric Dentistry, 1984
Fellowship, United Cerebral Palsy Foundation, 1981
Certificate of Merit, American Society of Dentistry for Children, 1980
6. PUBLICATIONS:
Paquette, D.E.: The Future of Orthodontics in the Next Ten Years, My perspective, Southern Association of Orthodontists Newsletter, Spring 2006.
Paquette, D.E.:ClinCheck® as a Tool for Therapeutic Diagnosis Orthodontic Cyberjournal,, Oct 2005.
Paquette, D.E.: Invisalign® the bracketless alternative for COMPREHENSIVE orthodontic treatment.,
Orthodontic Cyberjournal, Aug 2005.
Paquette, D.E.: Integrating Invisalign into your practice: suggestions for pricing, efficiency, and profitability, Invisalign Insights, Spring 2004.
Paquette, D.E.: A New Resource For New Patient Starts-In Search of the Right New Patient Coordinator, Praxis, Oct/Nov 2002.
Paquette, D.E.: Brainless Backups, Southern Association of Orthodontists Newsletter, April 2002.
Beattie, J.R.; Paquette, D.E.; Johnston, L.E., Jr.: The functional impact of extraction and non-extraction treatments: a long-term comparison in “borderline, “equally-susceptible Class II patients, American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, May 1994, Vol 105, No 5.
7. LECTURES AND PRESENTATIONS:
“Damon System and Cleft Palate Treatment, Damon Forum, Palm Springs, January, 2006.
“Extraction, Expansion or Interproximal Reduction…How to Treat Crowding With Invisalign”, Yankee Dental
Congress, Boston, MA, January, 2006.
“Staging Strategies”, Invisalign Summit, Las Vegas, NV, November 2005.
“Extraction, Expansion or Interproximal Reduction…How to Treat Crowding With Invisalign, 1st Annual Invisalign European Summit, Malta, April, 2005.
“Extraction Treatment with Invisalign…Future or Fantasy”, Invisalign Summit, Las Vegas, NV, November 2004.
“Technology Preview”, Invisalign Summit, Las Vegas, NV, November 2002.
“Surgical Orthodontics with Invisalign, Present and Future”, Invisalign National Summit, Las Vegas, NV, 2, November 2001.
“Model Preparation for the American Board of Orthodontics Phase 3 Exam”, Southern Association of Orthodontists Annual Meeting, Orlando, FL, 11 October 2001.
“Pendulum, Pendex, Tandem-Pendex-Herbst Appliance-Clinical Considerations,” North East Society of Orthodontists, Annual Meeting, Boston, MA, 4 December 1999.
“Use of the Pendulum Appliance – An Integral Part of Noncompliance Treatment,” North East Society of Orthodontists, Annual Meeting, Montreal, Canada, 16 October 1995.
“Use of Implants in Orthodontics,” South Florida Oral Surgery Study Club, Orlando, FL, 14 December 1994.
“Practical Application of Dentofacial Plus© Video Imaging in Practice,” Roundtable discussion, American Association of Orthodontists, Annual Meeting, Toronto, Canada, 16 May 1993.
“Legal Aspects of Orthodontic Practice,” Panel member, Orthodontic Education and Research Foundation, Annual Meeting, St. Louis, MO, 2 March 1993.
“Sterilization and Office Design in Dental Practice,” Australian Dental Association, Gold Coast Branch, Gold Coast, S. Australia, 4 October 1992.
“The Elimination of Susceptibility Bias in Orthodontic Clinical Research,” Milo Helman recipient presentation, American Association of Orthodontists, Annual Meeting, Seattle, WA, 9 May 1991.
“Pulp Therapy in Primary and Young Permanent Teeth,” Tri-Service Dental Society of Japan, Annual Meeting, Tokyo, Japan, 10 April 1987.
“Dentofacial Trauma in the Child Patient,” Kunsan Dental Society Meeting, Kunsan, Republic of Korea, 8 January 1987.
“Case Histories – American Board of Pedodontics” – Table Clinic, American Academy of Pediatric Dentistry Annual Session, Colorado Springs, Colorado, 21 May 1986
“Pain and Anxiety Control for the Pediatric Dental Patient,” 1986 Tri-Service Dental Society of Japan, Annual Meeting, Tokyo, Japan, 18 April 1986
“Composite Resins in 1985, an Update on Properties and Clinical Applications,” King’s Lynn Dental Society Meeting, King’s Lynn, Norfolk, England, 12 March 1985
“Pain and Anxiety Control for the Pediatric Dental Patient – Considerations for Sedation,” 1985 United States Air Forces in Europe Base Dental Surgeons and Superintendents Workshop, USAF Medical Center Weisbaden, Germany, 5 March 1985
“Use of Composites in Primary Molars,” British Society of Paedodontics Meeting, Winchester, Hampshire, England, 2 October 1984
“Modified Cavity Preparations for Composites in Primary Molars – Results After 2 Years,” American Academy of Pediatric Dentistry, Scottsdale, Arizona, 27 May 1984
“Modified Cavity Preparations for Composites in Primary Molars – Results After 6 Months” – Table Clinic, American Academy of Pediatric Dentistry, Houston, Texas, 30 May 1982
“Modified Cavity Preparations for Composites in Primary Molars – Results After 6 Months,” International Association of Dental Research, New Orleans, Louisiana, 19 March 1982
8. LECTURES TOPICS
• Innovative concepts in the correction of Class II and Class III Malocclusions
• Revelations of a Revitalized SLB Enthusiast: I Got My MOJO Back!
• The Remarkable Benefits of the Carriere Motion Class II Appliance
• Innovations in Self-Ligation Orthodontics: New Products and Enhanced Protocols for Achieving Remarkable Results in Less Time, Every Time
• Efficient Class II Correction Prior to Clear Aligner Therapy
• How to Increase Efficiency in Class II Treatment with Aligners
• A Roadmap to designing your Future Digital Practice

lc

Dr Luis Carriere

uzyskał tytuł lekarza dentysty na Uniwersytecie Complutense w Madrycie (UCM) w 1991 roku, a następnie studiował na Uniwersytecie w Barcelonie (UB), gdzie ukończył szkolenia ortodontyczne i otrzymał tytuł Master of Science w dziedzinie ortodoncji w roku 1994. W 2006 otrzymał doktorat z ortodoncji, cum laude na Uniwersytecie w Barcelonie (UB).
W maju 1995 dr Carrière stał się dumnym odbiorcą “Joseph E. Johnson Award” od Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortodoncji. Zdobył również międzynarodową nagrodę Złoty Projekt Delta ADI-FAD 2009 za “Carriere® Distalizer”.
Dr Carrière jest członkiem redakcji Review Board dla „American Journal Ortodontics and Dentofacial Orthopedics”, a także zaproszony jako profesor kilku zakładów ortodoncji na całym świecie. Dr Carrière jest również twórcą znanych międzynarodowo: Carriere Self Ligating Bracket i Carriere Motion Appliance. Oprócz wielu innych tematów jest on światowej sławy wykładowcą dla tych produktów. 
Dr Carrière utrzymuje również swoją prywatną praktykę w Centrum Ortodontycznym Carrière w Barcelonie w Hiszpanii.

Dr. Carrière obtained his dental degree from the University of Complutense in Madrid (UCM) in 1991. He then attended the University of Barcelona (UB) where he completed his Orthodontic training and received his Master of Science in Orthodontics in 1994. In 2006 he received his Doctorate in Orthodontics, Cum Laude from the University of Barcelona (UB).
In May 1995 Dr. Carrière became the proud recipient of the “Joseph E. Johnson Award” from the American Association of Orthodontists. He has also won the International Design Award Delta Gold ADI-FAD 2009 with the “Carriere® Distalizer”.
Dr. Carrière is a Member of the Editorial Review Board for the American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, as well as an invited professor at several Orthodontic departments throughout the world. Dr Carrière is the inventor of both the internationally known CarriereSelf-Ligating Bracket and the Carriere Motion Appliance. He is a world-renown lecturer on these products, in addition to many other topics.
Dr. Carrière also maintains his private practice in the Carrière Orthodontic Centre in Barcelona, Spain.

jb_116

Dr Julia Garcia-Baeza

jest deputowaną Amerykańskiego Towarzystwa Ortodontycznego i członkiem Hiszpańskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Dyplom lekarza dentysty uzyskała na European University of Madrid w Hiszpanii, natomiast certyfikat w dziedzinie ortodoncji oraz tytuł Master of Science w dziedzinie biologii jamy ustnej na University of Pennsylvania.
Dr Garcia Baeza interesuje się żywo postępami w badaniach nad aparatami ortodontycznymi. Tematem tym zajęła się podczas studiów doktoranckich na Universidad Complutense de Madrid w Hiszpanii. Jest autorką wielu publikacji w różnych czasopismach naukowych i ortodontycznych, jak również uznanym w kraju i za granicą wykładowcą.
Dr Garcia Baeza wykłada także na studiach podyplomowych z zakresu stomatologii estetycznej na Universidad Complutense w Madrycie, gdzie leczenie ortodontyczne jest etapem niezbędnym w przypadkach skomplikowanych i wymagających opieki wielospecjalistycznej. Zaangażowana w ortodoncję kliniczną i kompleksowe leczenie pacjentów dr Baeza przyłączyła się do działającej w Madrycie pod hasłem „Pasja doskonałości” grupy wybitnych specjalistów. Pani doktor prowadzi również wielospecjalistyczną
i ortodontyczną praktykę prywatną w Madrycie (CIMA Dental).

Dr. Garcia Baeza is a Diplomate of the American Board of Orthodontics and member of the Spanish Society of Orthodontics. She received her DMD from the University European of Madrid, Spain; and her Certificate in Orthodontics, and Master of Science in Oral Biology from the University of Pennsylvania.
Dr. Garcia Baeza´s interest on research in orthodontics appliances has taken her to enroll a PhD program at the University Complutense of Madrid, Spain. She has published in various research and orthodontic journals and she is also a national an international speaker.
Dr. Garcia Baeza also teaches at the post-graduate program of Aesthetics Dentistry at the University Complutense of Madrid, were the orthodontic specialty is a must for their multidisciplinary cases.
Dr. Garcia Baeza´s devotion for clinical orthodontics and multidisciplinary work has made her to join an outstanding professional dental team in Madrid, in which “Passion for Excellence” is their main goal. She maintains her own orthodontics and multidisciplinary private practice in Madrid (CIMA Dental).

Cocco Garcia

Dr Bernardo H. “Coco” Garcia

Znany w Polsce i za granicą wykładowca.
Od 2007 roku Profesor wizytujący na Uniwersytecie w Barcelonie.
Założyciel i dyrektor „International Straight Wire & Orthopedic Seminar”. Wyszkolony w pracy z aparatami stałymi i wykorzystaniu łuków segmentowych oraz „utility” pod okiem Dr James McNamary i Dr James Hilgers. Zachęcony do pracy wykładowcy przez Dr Luis Carrierre i Dr Tiziano Baccetti. Dr Louis Carriere wprowadził system zamków samoligaturowych, który otwiera świetne możliwości kliniczne z przewidywalną mechaniką. Badania prowadzone przez Dr Tiziano Baccetti, które Dr Bernardo Garcia nazywa „Nowym badaniem McNamara w ortopedii szczękowej” , wykazały 98,6 % precyzję w leczeniu z ich wykorzystaniem.
W Centrum Ortodontycznym w Tijuana – Meksyk – prowadzi w aktywnym leczeniu 700 pacjentów. Konsultował tysiące pacjentów w swojej 30 letniej karierze.
Dr Garcia rozwinął system diagnozy o wysokiej efektywności klinicznej.

 

Dr Bernardo H. “Coco” Garcia
known internationally and in Poland from his lecturers. 
Since 2007, Dr. Garcia has also been an Associate Professor at the University of Barcelona, Spain. He is Founder and Director of International Straight Wire & Orthopedic Seminars, Inc. Dr.Garcia has trained under Dr. James McNamara in functional appliance therapy and with Dr. Richard McLaughlin and Dr.James Hilger in the straightwire appliance and the use of segmental and utility arches. In the past three years, Dr.Garcia has a renewed interest in teaching after working with Dr. Luis Carriere and Dr. Tiziano Baccetti. Dr. Luis Carriere’s self-litigating system has opened an excellent treatment approach with fixed mechanics. Dr. Tiziano Baccetti’s approach, which Dr. Garcia refers to as “the new McNamara in research on maxillofacial orthopedics” has found new research in treatment and timing with growth, and is now 98.6 percent precise. “Coco” as he is known by his students, is Director of Centro de Orthodoncia in Tijuana, B.C., Mexico, with over 700 active patients. During his career, Dr. Garcia has developed a diagnosis system that is extremely effective and uses a common sense approach to mechanics and diagnosis.
He has consulted on thousands of cases during the last 30 years.

rm_1

Dr Randall Moles

Dr Moles uzyskał doktorat ze stomatologii na Marquette University. Po szkole dentystycznej służył jako porucznik w United States Coast Guard, przed powrotem do Marquette gdzie zdobył tytuł specjalisty w ortodoncji. Dr Moles został następnie powołany na stanowisko profesora na wydziale Departamentu Ortodoncji Klinicznej. Przez lata nadal nauczał i jest uznanym wykładowcą w kraju i za granicą w zakresie zaawansowanych technik ortodontycznych, dysfunkcji stawów i zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego. Jest autorem licznych artykułów na temat różnych aspektów ortodoncji i książki “Koniec bólu głowy i szyi”.
Ze względu na znajomość funkcji szczęk dr Moles jest wynalazcą i posiada kilka patentów na ustnik SeaCure do nurkowania.
Był członkiem  grupy “insiderów” ortodontycznego zespołu badawczego, który wspierał rozwój technik (zamków) językowych, super elastycznych drutów ortodontycznych i wielu innych aparatów ortodontycznych. Dr Moles został powołany do Invisalign Alpha Research Group i jest Invisalign Preferred Provider. Ponadto, jest on uznawany za czołowy autorytet w “Wirtualnej Ortodoncji” przy użyciu komputerów i robotów do leczenia ortodontycznego.
Dr Moles jest certyfikowany w Zarządzie przez American Board in Ortodoncs i American Academy of Pain Management. Posiada też tytuł dyplomaty w Zarządzie Amerykańskiej Ortodoncji i jest członkiem American Collage of Diplomats of the American Board of Orthodontics, Światowej Federacji Ortodoncji, Amerykańskiego Towarzystawa Ortodontycznego, Towarzystwa Ortodoncznego Środkowego Zachodu, Amerykańskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego, Stowarzyszenia Dental Wisconsin i OKU Honorowego Towarzystwa Dentystycznego. Jest także członkiem i byłym prezesem Stowarzyszenia Ortodoncji Wisconsin Racine County, Towarzystwa Stomatologicznego i Primus Ortodontic Study Group. Jest wymieniony w “Kto jest kim w medycynie”.

 

 

Dr. Moles received his dental doctorate from Marquette University.  Following dental school he served as a Lieutenant in the United States Coast Guard before returning to Marquette to earn his Masters Degree in Orthodontics. Dr Moles was then appointed to the faculty of the Orthodontic Department as Assistant Clinical Professor of Orthodontics. Over the years he has continued to teach and is a nationally and internationally recognized lecturer on advanced orthodontic techniques and TM joint dysfunction. He has authored numerous articles on various aspects of Orthodontics and a book entitled “Ending Head and Neck Pain”.

 Because of his knowledge of jaw function Dr. Moles is the inventor and holds several patents on the SeaCure mouthpiece for scuba diving.

He has been a member of the “Insiders” orthodontic research team that has assisted in the development of Lingual Braces, super elastic orthodontic wires, and numerous other orthodontic appliances. Dr Moles was appointed to the Invisalign Alpha Research Group and is an Invisalign Preferred Provider.  In addition, he is considered a leading authority in “Virtual Orthodontics” using computers and robotics for orthodontic treatment.

Dr. Moles is Board Certified by the American Board of Orthodontics and the American Academy of pain Management. He is a Diplomat of the American Board of Orthodontics and is a member of the of the American Collage of Diplomats of the American Board of orthodontics, World Federation of Orthodontists, American Association of Orthodontists, Midwestern Society of Orthodontists, the American Dental Association  Wisconsin Dental Association and OKU Dental Honorary Society. He is also a member and past president of the Wisconsin Society of Orthodontists,  Racine County Dental Society, and Primus Orthodontic Study Group. He is   listed in Who’s Who in Medicine.

ec

Dr Elie CALLABE

Dr Elie CALLABE otrzymał tytuł lekarza dentysty w 1982 roku na Universite d’Odontologie de Reims we Francji, a szkolenie podyplomowe w zakresie ortodoncji ukończył w 1989 roku na Uniwersytecie w Nantes oraz na Uniwersytecie w Paryżu.
Dr CALLABE jest również członkiem francuskich stowarzyszeń ortodontycznych, w tym Francuskiego Towarzystwa Ortopedii Szczękowo-Twarzowej (SFODF) oraz Bioprogresywnego Stowarzyszenia Rickettsa. Od 1985 roku prowadzi praktykę indywidualną. Jest specjalistą w zakresie leczenia wczesnego oraz łagodnego leczenia ortodontycznego z użyciem czynnościowych aparatów ortodontycznych o lekkiej konstrukcji.
Od 1997 roku wraz ze swoim technikiem (Jean Charles MORIN) stosuje z powodzeniem w swoim gabinecie aparat PUL – nowy ruchomy aparat wielofunkcyjny stworzony do harmonizacji łuków zębowych w czterech wymiarach (4D).
Od 2001 roku dr Callabe wygłosił ponad sto wykładów we Francji, Włoszech, Luksemburgu, Belgii, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Maroku, Libanie i Szwajcarii.
Setki ortodontów z tych krajów zaczęło stosować system PUL u swoich pacjentów.

 

 

Dr Elie CALLABE received his dental degree in 1982 from the “Université d’Odontologie de Reims” in France and completed his postgraduate education in Orthodontics in 1989 at the “University of Nantes” and the “University of Paris”.
Dr CALLABE is also a member of French orthodontic associations, such as SFODF and Bioprogressive Ricketts Society. He has a private orthodontic practice since 1985. He is an adept of early treatments and soft orthodontics, using functional light appliances.
Since 1997, at his private office, he and his prosthetic Mr Jean-Charles MORIN, use the PUL a new removable multi-function appliance for 4D harmonization. 
Since 2001, Dr CALLABE has given over hundred lectures in France, Italy, Luxembourg, Belgium, Spain, Germany, Austria, Morocco, Lebanon and Switzerland.
Hundreds of orthodontists in those countries have adopted the PUL Concept for their patients.

tomasz

mgr inż. Tomasz Stefańczyk


EDUKACJA
Wykształcenie wyższe. Magister, inżynier budownictwa (konstruktor). 
Studia ukończył w 1990 r. oraz następnie kilka innych szkoleń uzupełniających. 
- Autor i współautor publikacji naukowych.
- W latach 1999-2014 Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Moja Praktyka” punktowanego w KBN i Index Copernicus, sprzedawanego specjalistom w Polsce.
- Wykładowca i prezenter na krajowych i zagranicznych szkoleniach i konferencjach oraz spotkaniach naukowych.

BIZNES
- Od 1993 r – 2014 r współwłaściciel i członek Zarządu (wykonawczy) w spółce Polorto sp. z o.o. Sprzedaż nowoczesnych materiałów ortodontycznych, wprowadzanie nowych materiałów i technologii w
stomatologii, organizacja szkoleń i kursów dla lekarzy specjalistów.
Od 2014 r prowadzi własną działalność pod nazwą Polorto Tomasz Stefańczyk.
- Współwłaściciel największego w Polsce i jedynego certyfikowanego ISO laboratorium ortodontycznego Ortolab zaopatrującego specjalistów w Polsce i wielu innych krajach.
- Pomysłodawca i współtwórca technologii Cyfrowych Modeli Diagnostycznych
Na bazie tego rozwiązania powstały wyroby medyczne dla ortodontów i chirurgów przy użyciu pierwszego na świecie tego typu oprogramowania. Lekarze o specjalnościach: ortodoncja oraz chirurgia szczękowa i implantologia mogą używać certyfikowanego medycznym CE oprogramowanie do użytku profesjonalnego: DDS Pro i DDP Ortho. Rozwiązania te są zgodnie z wytycznymi UE i międzynarodowymi standardami w tym USA (Certyfikat nr 30950130 QMMD) i zapewniają bezpieczeństwo pacjenta i lekarza. 
- Od 2012 roku Prokurent prywatnego szpitala Centrum Medyczne Klara (CMK) w Częstochowie o pełnym zakresie usług: ambulatorium i około 30 paradni specjalistycznych w których pracuje ponad 50 lekarzy specjalistów, diagnostyka w tym ciężka, oddziały łóżkowe szpitalne, rehabilitacja . Szpital posiada certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 13485. CMK to pierwszy w Częstochowie podmiot prywatny współpracujący z Polską Akademią Nauk (w zakresie eksperymentalnej medycyny fagowej). Jeden z pierwszych w Polsce podmiotów oferujący terapie mezenchmalnymi komórkami macierzystymi MSC. CMK oferuje poza tym najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie onkologicznej chirurgii małoinwazyjnej. Działa w nim również Centrum Badań Klinicznych.
- Współwłaściciel i pracodawca w kliku innych podmiotach gospodarczych.

Pozostałe informacje
- Zainteresowania biznesowe: medycyna, nowe technologie.
- Lubi: jazdę na rowerze, na nartach, pływanie, tenis, książki popularno-naukowe, poznawanie innych kultur.
- Komunikuje się w językach obcych: angielskim, niemieckim i rosyjskim.

 tj - Kopia

 mgr inż. Tomasz Janikowski

1998 – dyplom z zakresu inżynierii lądowej, specjalizacja: konstrukcje budowlane i inżynierskie.
Od roku 2002 dyrektor laboratorium ortodontycznego Ortolab.
Od roku 2004 prowadzi szkolenia i kursy z zakresu techniki płytek termoformowalnych oraz zastosowania technik komputerowych w praktykach ortodontycznych.

 

 Dr Grzegorz Mazur

Studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zakończone w 1994r.
Asystent w Zakładzie Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii UM w Łodzi 1995-2007.
Stopień doktora nauk medycznych w 2004r.
Specjalista ortodoncji.

Zainteresowania zawodowe:
• Nowoczesne techniki leczenia,
• Obrazowanie cyfrowe 3D,
• Fotografia cyfrowa w ortodoncji (i nie tylko),
• Upraszczanie i standaryzacja metod leczenia,
• Psychologia kliniczna w gabinecie ortodontycznym (relacje lekarz – pacjent),
• Filozofia pracy “skuteczność i prostota w drodze do celu”.

 nh

 Niels Hulsink

Czerwiec 2004 – dzisiaj: Manager produktu i szkoleń dla MRC Europe BV.
Jestem odpowiedzialny za sprzedaż we wszystkich krajach europejskich, Bliskiego Wschodu, północnej i południowej Afryki, szkoląc handlowców i dając wykłady lekarzom o aparatach miofunkcyjnych i leczeniu stawu SSŻ.
Październik 1999 – Maj 2004: Technik ortodonta w APTUS BV, laboratorium ortodontyczne w Papendrecht. Wdrażając nowy systemu klejenia pośredniego, pracowałem w różnych praktykach. Ostatnie dwa lata pracował w pełnym wymiarze w praktyce ortodontycznej i również rozpoczął pracę z klejeniem bezpośrednim.

June 2004 – today: International Trainings & Product Manager for MRC Europe BV.
Here I’m responsible for the sales of all European, Middle East and North and South African countries. By giving training to sales people and by giving lectures for doctors about myofunctional, orthodontic and TMJoint treatments.
October 1999 – May 2004: Orthodontic Technician for APTUS BV. An orthodontic laboratory in Papendrecht. Starting to develop a new indirect bonding system. I was doing to set up in the laboratory and the bonding in all different practices. The last two years He was working full-time in an orthodontic practice and started also with direct bonding.